O nás

Umělecký ateliér Luxurious Fine Art byl založen z lásky k umění, s úctou a respektem k jedné z nejstarších lidských dovedností, kterou chceme zodpovědně nejen udržovat, ale především posouvat dál. Ateliér založila společnost Royalis s.r.o., která je výhradním vlastníkem všech našich uměleckých děl a zároveň vlastníkem všech autorských práv. Společnost Royalis s.r.o. je v tuto chvíli zároveň výhradním prodejcem všech našich uměleckých děl.

Výtvarné umění existuje stejně dlouho jako lidstvo samo a každá doba do něj vnáší svůj specifický pohled ovlivněný stupněm poznání, přírodními a společenskými podmínkami. Dnešní dobu charakterizuje rozmach digitálních technologií, které umožňují rychlý pokrok v mnoha oborech, ale na druhou stranu jsou závislé na zdrojích, jež je drží při životě. Bez těchto zdrojů nebudou schopné existovat, a tedy ani bez lidí, kteří tyto zdroje zajišťují. Výtvarné umění má ve srovnání s tím výjimečnou vlastnost, že samo o sobě přetrvá i samotnou civilizaci. V tom je jeho moc a síla, kterou po tisíciletí nedokázalo nic překonat.

bond.jpg

Právě toho si je náš ateliér vědom a k umění přistupuje jinak než většina podobných společností. Naše díla nejsou reflexí krátkodobého trendu či aktuálního dění. Řadí se mezi díla klasická a nadčasová, a jelikož nejsou definicí konkrétního směru, lze je považovat za projev čisté a unikátní originality.

Spojili jsme klasické způsoby a principy malířství s moderními způsoby využití drahých a ušlechtilých materiálů ve výtvarném umění. Tím vznikají nesmírně působivé a atraktivní kombinace, které podtrhují výjimečnost a exkluzivitu našich uměleckých děl.

Právě výjimečnost a exkluzivita jsou hlavními nosnými pilíři naší společnosti a naší umělecké vize. Naše díla jsou proto určena specifické klientele, která vyznává stejné hodnoty a hledá něco víc, než jen průměr ženoucí se za krátkodobými, pomíjivými trendy.

Ukázat kategorie tvorby

grafika 1.jpg

Naším cílem je tvořit díla, která budou symbolem věčnosti.

Aktuálně z Ateliéru

"Sledujte aktuální dění, novinky, eventy na jednom místě."

SPRING PROMO SMALL for web 2.jpg

30. 11. 2019

Hravé a překypující životem, takové je JARO s nekonečným spektrem barev.

Překrásné  plátno zachycuje proces probuzení úžasným přechodem z chladivých odstínů šedi a temné modré. Vládu následně přebírá hluboká zelená, která si hravým způsobem razí cestu do svěží zeleně, kterou postupně zaplavuje nekonečné spektrum úžasných barev.

Ukázat všechny zprávy