Zásady použití webu LFA

Úvod  /  Zásady použití webu ateliéru LFA  

Tyto webové stránky jsou výhradním fyzickým a duševním vlastnictvím společnosti Royalis s.r.o., jakožto výhradního vlastníka všech autorských práv k tomuto webu a veškerému obsahu.

Pořizování, kopírování, úprava jakéhokoliv obsahu z tohoto webu je striktně zakázáno a porušení tohoto zákazu, bude postoupeno adekvátním právním krokům.

Návštěvník webu může web procházet a prostřednictvím externích odkazů postupovat na přidružené weby. Společnost Royalis s.r.o. na tomto webu nesbírá žádné osobní údaje o návštěvníkovi, jako je lokace, jméno atd. Web nepracuje se soubory cookies. Společnost Royalis s.r.o. nenese žádnou odpovědnost, za jakoukoliv újmu, která by návštěvníkovi procházením tohoto webu vznikla. Společnost Royali s.r.o., jakožto provozovatel tohoto webu nikdy nekontaktuje zákazníka (návštěvníka webu) jako první.

Návštěvník prohlížením tohoto webu přiznává, že jej prohlíží ze své vlastní svobodné vůle.

Společnost Royalis s.r.o. si vyhrazuje právo nereagovat na elektronickou, telefonickou, či korespondenční komunikaci ze strany návštěvníků webu, které vyhodnotí, jako nevyhovující pravidlům, zásadám a politice společnosti Royalis. s.r.o.

Společnost Royalis s.r.o. si vyhrazuje právo, nahlásit jakýkoli nevhodný obsah, či chování návštěvníků webu příslušným úřadům, či institucím. A to především tehdy, bude-li tento obsah, či projev v rozporu s dobrými mravy, či právním řádem České republiky.